De sportvereniging van Appelscha

3e Nieuwsbrief


verenshuttle

Beste sporters,

In 2024 gaan er bestuurlijk gezien dingen veranderen voor:

- badminton

- gymnastiek

- voetbal

- volleybal

Vele jaren heeft de omni-sportvereniging een rol vervuld voor de bovenstaande sport afdelingen, denkend aan: innen contributies, verzekeringen afsluiten, gezamenlijk gesprek richting gemeente en fungeerde het bestuur als een denktank en sparring partner in zaken waar tegen aan werd gelopen.

Maar de vraag anno 2024 is of de omni-vereniging nog steeds in deze behoefte voorziet?

Na alle voors en tegens op een rij te hebben gezet is gezamenlijk besloten om de

omni-vereniging niet langer actief te laten zijn.

De verschillende afdelingen gaan hierna op eigen kracht verder.

Wanneer de omni-vereniging daadwerkelijk opgeheven gaat worden is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de nog te nemen stappen.

Hiervoor worden plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat de zaken aan de diverse afdelingen goed worden overgedragen.

Hoofdbestuur AFC - Stânfries

20e Steegden dubbel toernooi februari 2024 te Appelscha 

Zaterdag staat al weer de 20e editie van ons Steegdentoernooi op het programma!

Op dit moment van schrijven zijn alle poules volledig bezet en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Hopen dat dit de laatste dagen zo blijft…..

Mochten je niet meedoen en ons willen supporteren, je bent van harte welkom in de sporthal zaterdag. Wij spelen van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur. Daarna volgt de prijsuitreiking.

Dit jaar hebben we speciale prijzen voor de nummers 1 en 2 van elke poule.

Deze editie hebben we 3 sponsoren:

- Remon passie voor water

- De Smelthe makelaardij Smilde

- Pedicure en Wellness te Langedijke

Dit jaar is er ook weer de gelegenheid om gebruik te maken van een stamppot buffet in de sporthal. Hiervoor moet je jezelf (en eventuele partner) wel aanmelden.

Wij proberen er met elkaar weer een mooie sportieve dag van te maken.

 


 

Oldstars badminton in Appelscha!

OldStars1

 

OldStars2


Persbericht.

OldStars badminton van start in Appelscha

Op vrijdagmorgen 15 maart 2024 start in de Steegdenhal te Appelscha OldStars badminton. Op deze dag zijn alle 65-plussers uit Appelscha en de wijde omgeving van harte welkom bij AFC badminton. Dit om dan gratis kennis te maken met OldStars badminton. 

OldStars verbindt mensen om samen fit ouder te worden en een leven lang te bewegen. 

De beweegvormen zijn laagdrempelig en bij elke speelochtend staat ontmoeting en sociaal contact centraal. Een sportieve outfit is voldoende wij zorgen voor rackets en shuttles.

Aanmelden voor de start op 15 maart kan via Roel van der Velde, 06-13623941

Ook kan daar informatie ingewonnen worden.

Meer informatie over de badmintonvereniging in Appelscha staat op de website: www.afcappelscha.nl/badminton

OldStars bij badmintonvereniging AFC Appelscha

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met de Nederlandse Badmintonbond in voor de verbetering van de vitaliteit en het aanmoedigen van belangrijke sociale verbinding. Badminton is hierbij niet het doel, maar een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) ontwikkelen. Deelname aan de kick-off is natuurlijk geheel gratis. 

Wij zien uit naar jullie komst, van harte welkom!

Het programma voor de kick-off op vrijdag 15 maart 2024:

9.30 uur   inloop

9.40 uur   welkomstwoord

9:45 uur   start training met warming-up

11:00 uur  nazit, evaluatie met kopje koffie

Na de kick-off op 15 maart komt de groep wekelijks op de vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Steegdenhal, Nijesteegde 49A te Appelscha bij elkaar. 

Samen fit ouder worden met OldStars

Met OldStars verbindt het Nationaal Ouderenfonds 65-plussers om samen fit ouder te worden. We inspireren tot een leven lang bewegen. Daarom zetten we ons er voor in dat iedereen in Nederland laagdrempelig toegang heeft tot een leeftijdsvriendelijke beweeg- of sportomgeving thuis of in de buurt. Onze beweeginspiratie geeft senioren de mogelijkheid om op hun eigen manier fit te blijven. Zo ervaren zij de voordelen van een leven lang bewegen, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partner Ministerie van VWS. Het doel is dat senioren elkaar ontmoeten om samen verantwoord te bewegen, zodat zij regie houden over hun eigen leven.

Na OldStars badminton lanceerde het Ouderenfonds al succesvol 15 nieuwe aangepaste spelvormen voor 65-plussers zoals onder andere OldStars hockey, OldStars tafeltennis, OldStars wielrennen en OldStars hardlopen.

OldStars Vitaal richt zich op doelgroepen in en rondom woonzorgcentra.

Over het Nationaal Ouderenfonds

 

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!

 

JAARVERGADERING 28 september 2023 in Dorpskamer de Den, Riemsoord 42a te Appelscha

 

jaarvergadering

AFC badmintonners,

Hierbij nodigen we onze leden van harte uit voor de ledenvergadering op donderdagavond 28 september 2023 in Dorpskamer de Den, Riemsoord 42a te Appelscha.

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 29 september 2022
 4. Jaarverslag AFC badminton 2022/23
 5. Financieel verslag boekjaar 2022/23
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling begroting 2023/24 en contributies
 8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar Gerda Das

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 1. Informatie vanuit onze omni sportvereniging AFC-Stânfries
 2. Training en Invulling van de dinsdagavond
 3. Badminton overdag
 4. Ledenwerving
 5. WVTTK/rondvraag/sluiting

We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

Jullie badminton bestuur

Nieuwsbrief december 2023


 

kerst

shuttle op net

 

Let op speeltijden de komende tijd:

- dinsdagavond 26/12 en vrijdagmorgen 29/12 is de sporthal gesloten

- dinsdagavond 2 januari en vrijdagmorgen 5 januari 2024 is het weer mogelijk om te sporten, allen van harte welkom om van je extra kilotjes af te komen!

- daarna is alles weer normaal

 

 

Nieuws over het badmintonseizoen 2023/24

We zijn al een tijdje onderweg in het lopende seizoen.

Voor wie iets gemist heeft een korte samenvatting van alle “nieuws”.

- er zijn nieuwe flyers gedrukt om nieuwe leden te werven, de bedoeling is dat we deze met elkaar gaan verspreiden, inmiddels zijn er al een groot aantal door jullie meegenomen, ook liggen er nog een flink aantal op de plank, wie nog niets heeft gedaan, pak de handschoen op……

- al is het nog niet helemaal zeker, er gaan waarschijnlijk zaken veranderen bij de omni vereniging. Binnen ons bestuur is een draaiboek opgesteld mocht het doorgaan. Heb je hierover vragen, schiet een bestuurslid aan.

Als het duidelijk gaat worden welke kant we opgaan dan horen jullie dit zo spoedig mogelijk.

- het 20e Steegdentoernooi gaan we op zaterdag 24 februari 2024 organiseren.

De uitnodigingen hiervoor zijn kortgelden verspreid. Wil je meedoen, zoek al vast een maatje en meld je op tijd aan! Dit kan alleen digitaal (zie onze kalender en zoek bij zaterdag 24 februari en vul je gegevens in). De aanmeldingen lopen gestaag door zien we, dus wacht niet tot het laatste moment!

Omdat het de 20e editie is gaan we er wat extra aandacht aan besteden!

- voor het vijdagochtend badminton hebben we ons aangemeld bij het Ouderenfonds. Hierdoor is het mogelijk via hun gebruik te maken van hun kennis.

Via “Old Stars” badminton kunnen we reclame maken voor deze doelgroep.

Ik Meppel is dit onlangs ook op deze manier aangepakt met positieve resultaten, dus wij proberen het ook op deze manier aan te pakken.

Begin 2024 is hiervoor overleg met iemand van het Ouderenfonds en gaan we de mogelijkheden verkennen.

- het beheer is de sporthal gaat veranderen; de familie van de Duim gaat het overdragen per 1 januari 2024. Voor ons zal dit waarschijnlijk weinig gevolgen hebben in het gebruik.

- we spelen met 3 teams in de DUC competitie. De resultaten zijn wisselend, alle deelnemende teams hebben gewonnen, gelijk gespeeld en soms eens verloren.

Wil je hun resultaten blijven volgen: www.duccompetitie.nl

 

feestdagen


20e Steegden dubbel toernooi februari 2024 te Appelscha 

 

 AFC badminton uit Appelscha wil jullie uitnodigen om aan onze 20e dubbeltoernooi voor dames en heren koppels deel te nemen op Zaterdag 24 februari 2024.  

Een speciaal welkom voor (recreanten) dames koppels, kom op, schrijf je in voor een leuke en sportieve dag. 

Want deze poule is de laatste edities moeilijker goed bezet te krijgen! 

Voor dit toernooi geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.  

Deelname aan het toernooi staat open voor recreanten en (ex)competitiespelers.  

Om deel te nemen mag je niet hoger spelen dan de 5e divisie.  

We spelen met nylon Yones Mavis 300 shuttles. 

 

Het toernooi wordt gespeeld in diverse dames en heren poules van verschillende sterkten.  

In elke poule zijn er weer leuke prijzen te winnen.  

Alle poulewedstrijden worden met een vaste tijdsduur gespeeld. 

Start toernooi: 9.30 uur en de prijsuitreiking zal ongeveer om 17.00 uur zijn.  

Het toernooi wordt gehouden in de sporthal van Appelscha, Nijesteegde 49A, 8426GV te Appelscha telefoon sporthal 0516 – 432226. 

De deelnamekosten bedragen contant in de sporthal € 12,50 per persoon.  

Dan wel graag het bedrag gepast betalen! 

Bij betaling per bank voor 20 februari 2024 € 11,00 p.p. graag overboeken op IBAN-rekening  NL93 RABO 0156 5938 23 t.n.v. S.V. AFC onder vermelding van dubbel toernooi 2024             (graag ook even vermelden voor wie er betaald wordt). 

De inschrijving sluit 15 februari 2024 of zodra het maximaal aantal koppels is bereikt! 

 

Toernooi organisatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tineke Koorenhof 

Willem van den Berg 

Stefan van Tilburg  

Roel van der Velde  (06-13623941) 

 

Wij hopen jullie inschrijving zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen en neem je badminton maatjes mee! 

Hoe meer deelnemers, hoe beter wij de poules kunnen indelen. 

Liefst opgeven als koppel (single kan ook, dan proberen wij een partner voor jou te vinden). 

 

Opgave kan alleen digitaal via onze website 

Https://www.afcappelscha.nl/badminton/agenda/280-steegdentoernooi-te-appelscha-2

Je registratie wordt daarna bevestigd met een mailtje (naar de 1e inschrijver van het koppel) 

De definitieve bevestiging van jullie deelname aan ons toernooi volgt later. 

In verband met de privacy wetgeving kun je aangeven of je op de te maken foto’s wilt komen.  

Bij een duidelijk NEE gaan we daar rekening mee houden. 

Start van het badmintonseizoen 2023/24

verenshuttle

Helaas kunnen we de 1e week van september nog niet in de sporthal. Dit heeft te maken met onderhoud van de sportvloer wat dan nog is ingepland.

We gaan in de 2e week weer beginnen; dinsdagavond 12 september en of vrijdagmorgen 15 september gaan we weer los met shuttle en racket.

De speeltijden op dinsdagavond zijn iets gewijzigd:

Badminton dinsdagavond 19.45 – 22.00 uur

Badminton overdag vrijdagmorgen 9.30 – 11.00 uur

We hopen dat jullie er weer bij zijn na deze lange zomerstop. Helaas kunnen we de 1e week van september niet in de sporthal, er is nog onderhoud gepland.

De start op de dinsdagavond is met ingang van dit seizoen vanaf 19.45 uur.

Dit komt uit de ervaringen van het vorige seizoen dat er vanaf 19.30 uur bijna niemand aanwezig was en dat men om 19.45 uur binnenkwam druppelen.

 

Denk bij de start van het seizoen om je lichaam, heb je een tijdje in de zomerstop gestaan, doe een warming up en cooling down. Een blessure is snel opgelopen en vaak duurt het langer om deze weer kwijt te worden.

Ook zul je na de eerste paar keer spierpijn krijgen, dat komt omdat deze spieren een tijdje niet hebt gebruikt.

 

Er zijn diverse teams aangemeld voor de DUC competitie 2023/24.

We starten met een mix-team en 2 herenteams.

Het programma voor deze teams is op dit moment nog niet bekend.

Dit zal later in september bekend gemaakt worden zo is de verwachting.

 

Ledenwerving is erg belangrijk om voor ons allen om leuke partijtjes te kunnen blijven spelen en onze sport betaalbaar te houden.

Kijk om je heen en neem iemand mee om kennis te maken met een shuttle en racket.

Padel is in korte tijd enorm populair geworden en er zijn wachtlijsten.

Bij ons is ruimte en badminton is nog leuker om te spelen ook!

Even voor jullie agenda:

- vrijdagavond 8 september in Vledder en zaterdag 21 oktober in Hoogezand zijn al weer de eerste toernooien gepland, verderop staat informatie hierover.

- Donderdagavond 28 september zijn we van plan om onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. De dorpskamer in Appelscha is alvast hiervoor gereserveerd.De agenda volgt later, heb je zaken die we met elkaar kunnen bespreken?

Schiet een bestuurslid aan, de agenda is nog in ontwikkeling.


Als sportvereniging proberen we altijd een extraatje binnen te halen uit sponsoring of acties.

Op dit moment doen we mee met de onderstaande:

rabo

Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom investeren wij graag in clubs en verenigingen. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw drie favoriete clubs.

Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

Bij de Rabo Clubsupport kunnen de Rabobank leden van 4 september t/m 26 september 2023 stemmen op hun favoriete club, stichting of vereniging.

Vergeet ons hierbij alstublieft niet.

Al vast bedankt voor je medewerking!


“Tweiduuster toernooi Vledder”

Vrijdag 8 september 2023 van 20.00u – 22.30u.

Beste Badmintonners.

Na de geslaagde Regio toernooien in vorige jaren willen we jullie graag weer

uitnodigen voor een gezelligheids toernooi dubbelspel in Vledder.

Indeling gebeurt van te voren in wisselende paren.

Het kan een opwarm toernooi zijn van een mooi badminton seizoen.

 

Waorum tweiduuster, wat schemering betekent in het Nederlands? .

Het is da’j komt met daglicht en weer vört geet als ’t al laange donker is.

Vaeke is tweiduuster een mooie en gezellige tied.

 

Opgave voor 2 september per e-post aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Individueel, met niveau opgave (bijv. zoals je in de dorpen competitie speelt).

Graag 19.45u aanwezig.   Kantine is open vanaf 19.30u.

Maximum aantal deelnemers 42.

Inschrijfgeld € 6,-

Sporthal “De Spronk” , Middenweg 13, 8381 XM Vledder.

Hartelijke groet, namens SV Vledder, Bart Kisjes en Philip Boot