De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Vrijdag 28 december eindejaarstoernooi volleybal

 

Het gezamelijke eindejaarstoernooi vind plaats op 28 december 2019 om 18:45 uur. Tijdens deze avond zullen verschillende leeftijden en sterktes door elkaar gemixt worden tot gelijkwaardige teams.

Er zullen verschillende wedstrijdjes gespeeld worden van ongeveer 8 minuten per set, er zullen twee sets per wedstrijd gespeeld worden.

 

Meer informatie volgt.

Tweede algemene ledenvergadering OMNI-sportvereniging AFC/vv Stânfries

Donderdag 1 november 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de OMNI AFC Appelscha/vv Stânfries plaatsgevonden.
Op deze vergadering waren onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd om op het geagendeerde voorstel over de wijziging van de statuten te kunnen besluiten.

Het hoofdbestuur schrijft daarom een nieuwe Algemene Ledenvergadering uit die zal plaatsvinden op 21 november 2018.
“In verband met het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten kan het besluit nu genomen worden onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.”

Lees meer...