De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Nieuwe CORONA maatregelen

carona sporthal

Beste gebruikers van de sporthal,
 
Hierbij nog wat aanvullende punten/maatregelen m.b.t. het gebruik van het horeca gedeelte tijdens de corona maatregelen en protocollen.
 
- Indien men na het trainen of na de wedstrijd gebruik wil maken van de horeca dient men gedoucht het horeca gedeelte te betreden.
Bij binnenkomst de handen desinfecteren en op een zitplaats plaats nemen.
 
- De tafels en stoelen staan opgesteld in de horeca zodat er verschillende teams kunnen plaatsnemen. Het is niet toegestaan tafels, stoelen of krukken te verplaatsen !! Is het team groter dan het aantal krukken of stoelen bij een opstelling, dan is dat jammer en zal het team zich moeten splitsen.
 
- Sta plaatsen zijn niet toegestaan.
 
- De kantine is doordeweeks tot 1 uur na de laatste training of wedstrijd open. 
 
- De kantine wordt wel eens gebruikt voor besprekingen, vergaderingen, team of T.C.  overleg etc.
Dit kan vanaf heden alleen nog maar via reservering. 
Minimaal 24 uur van te voren aanvragen via mail adres van de sporthal. 
Namen, telefoonnummers, en woonplaats van de deelnemers dienen hierbij ingevuld te worden.
Wanneer akkoord ontvangt je een bevestiging
 
Wanneer akkoord ontvangt je een bevestiging.
 
met vriendelijke groet,
Racket & Health Centre Appelscha

1e Nieuwsbrief seizoen 2020-2021

Start van het Badminton seizoen 2020/2021

Beste badmintonner, ouders en belangstellenden, We gaan komende week weer van start met het nieuwe sport seizoen.

opslag

 

Het is al een hele tijd geleden dat we samen op de sportvloer hebben gestaan! Halverwege maart 2020 werd ons door de overheid verboden om nog samen te sporten, er kwam abrupt een einde aan het seizoen 2019/20. We hebben nog overwogen om in juli weer op te starten, maar om diverse redenen daar toch maar van afgezien (mooi weer, allerlei protocollen en de beschikbaarheid van de sporthal). Helaas is het Covid virus nog steeds niet verslagen of verdwenen dus daar zullen we toch rekening mee moeten houden.

Dit betekent dat de onderstaande maatregelen gelden:

- thuis omkleden en alleen in de kleedkamer je sportschoen aan/uit doen

- ook thuis douchen na afloop van de trainingen

- de horeca in de sporthal is nog gesloten

- mocht je verkoudheidverschijnselen vertonen of je niet lekker voelen, blijf @ home, zo vorm je voor de andere aanwezigen geen besmettingsbron

- de 1 ½ meter maatregel is niet van toepassing op de sportvloer maar daarbuiten wel!

Ook is het ons aanbevolen een presentielijst bij te houden wie op de dinsdagen en donderdagen aanwezig is in de sporthal. Deze zal ter plekke liggen om daarop je aanwezigheid even af te vinken. Wij zullen op deze manier opstarten, en hopen dat allerlei beperkingen zo spoedig mogelijk zullen worden opgeheven! Ondanks al deze perikelen hopen we dat jullie weer zin hebben in de shuttle ook al zal het mooie weer misschien nog wel een extra drempel zijn. Bedenk dan er komen nog meer mooie dagen. De trainingen zullen ook weer opgestart worden, want ook de verschillende competities gaan weer beginnen. Voor de jeugd zijn de programma’s al bekend gemaakt en deze zullen zo snel als mogelijk uitgereikt worden. In een aantal teams gaan we samenwerken met jeugdspelers uit Dwingeloo. We verwachten dat hieruit een win – win situatie ontstaat.Betere teamindeling qua leeftijdsopbouw en spelniveau. Willem en Roel hebben deze samengestelde teams zo goed mogelijk ingedeeld al blijven deze natuurlijk altijd betwistbaar.

Start met beleid want een blessure is zo opgelopen. We hebben allemaal een hele tijd niet op de sportvloer gestaan. Ook al heb je tijdens de lange zomerstop een andere sport opgepakt dat wil beslist niet zeggen dat je geen blessure op kunt lopen! Denk aan jezelf, het zou erg jammer zijn dat je na een paar keer badminton weer langdurig aan de kant komt te staan.

Ons seizoen start op dinsdagavond 18 en op donderdagmorgen 20 augustus.

Hieronder staan de tijden:

-  Jeugd op de dinsdagavond 18.30 – 20.00 uur

-  Volwassenen op de dinsdagavond 20.00 – 22.00 uur

-  Volwassenen op de donderdagmorgen 9.30 – 10.30 uur

Wij wensen jullie allemaal een mooi, blessurevrij en sportief seizoen! Mocht je een vriend(in), familielid, buur of partner hebt, laat deze eens kennis maken met onze sport, dus neem hem/haar mee!

Bestuur AFC badminton

 

Ons oud lid Janet Wagt heeft samen met haar Joop dochter Julia op 18 juli 2020 gekregen. Joop en Janet de Jong van harte gefeliciteerd! Hieronder even hun geboortekaart.

Geboortekaartje Janet

5e nieuwsbrief. (mei 2020)

Beste badmintonners en ouders,


Het zijn nog steeds vreemde tijden nu we nog altijd te maken hebben met beperkingen
vanwege het Corona virus.
In maart hebben we voor het laatst elkaar ontmoet en samen kunnen sporten. Dat is voor
ons gevoel al een hele tijd geleden....
Er zijn enige lichtpuntjes, voor de jeugd zijn er weer enige mogelijkheden, en die grijpen we
met beide handen aan. Voor deze groep gaan we weer van start met
(buiten) sportactiviteiten, al hebben we daar ook met heel veel regels te maken.
Voor de volwassenen is er nog steeds niets te bieden op sportgebied, alles is nog door de
overheid verboden, dus hiervoor nog (even) een pas op de plaats.
Als bestuurders hebben we regelmatig (digitaal) contact want er zijn diverse lopende zaken
die spelen en ons bezighouden.
Het huidige seizoen moet nog worden afgerond maar ook voor het komende moeten al weer
veel zaken geregeld worden. Denk hierbij onder andere aan inschrijving voor de competitie
van 2020/21.
Een heet hangijzer was en is nog steeds hoe ronden we alles financieel zo goed mogelijk af.
Verschillende van jullie zullen misschien denken; een kwartaal niet sporten is toch ook een
kwartaal niet betalen. Helaas is dit niet het geval en hieronder zullen we dit zo goed mogelijk
proberen uit te leggen.
Toen we in maart niet meer mochten sporten bleek dat we nog wel een tijd de huur van de
sporthal door moesten betalen. Dit heeft te maken met het contract wat je aangaat met de
verhuurder voor een heel seizoen. In dit contract zitten verschillende opzegtermijnen.
Dus stoppen met sporten betekend niet gelijk niet meer betalen, helaas.
We hebben geprobeerd via onze gemeente dit financiële probleem op te lossen, omdat ons
van hogerhand de toegang naar de sporthal is ontzegt, maar onze gemeente wil hier niets
van weten. Ook de beheerder hield ons aan dit contract en dat betekend dus dat we volgens
het lopende contract gewoon moeten betalen.
Er zijn regelingen van de overheid die lopen en er nog aan zitten te komen, mochten we
kans zien om daar van te profiteren dan zullen we dat zeker niet laten.
Ook hebben we afgelopen winter besloten alle leden aan te melden bij Badminton
Nederland, en hiervoor is ook een factuur ontvangen die nog betaald moet worden.
Samenvattend hebben we toch moeten besluiten een normale contributie inning in de maand
mei te houden.
We onderkennen dat sommigen van jullie hier problemen mee kunnen hebben.
Als club zijn we geen organisatie die voor financieel gewin gaat, we proberen de kosten zo
laag mogelijk te houden, maar toch zullen we de door ons gemaakt kosten met elkaar
moeten betalen.
Wij hopen dat we onze argumenten voor een normale contributieronde zo goed mogelijk in
deze nieuwsbrief te hebben uitgelegd.
Mocht je toch vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons te contacten.
Onze bestuurders staan op de website.
Tenslotte blijven wij hopen jullie gezond en wel weer zo spoedig mogelijk te ontmoeten en tot
die tijd, blijf gezond en zorg voor elkaar.


Vriendelijke sportgroet,


Bestuur AFC badminton
Gerda Das
Siepie de Boer
Jan Rispens
Teun Hoving
Roel van der Velde