De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Logo

 
 
Nieuwe CORONA maatregelen:

 

Aanvullende maatregels m.b.t. sporthal Appelscha van 13/10/2020

Beste gebruikers,

Na aanleiding van aangekondigde maatregelen tegen bestrijding van het Covid-19 virus zijn de volgende extra maatregelen voor het gebruik van de sporthal afgekondigd:

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Douches zijn gesloten
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
 • De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen etc. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.
 • Men dient in sportkleding naar de sporthal te komen.

Aangezien het niet praktisch is om iedereen zijn buitenschoenen in de entree te laten wisselen voor de zaalschoenen, men staat dan immers nog dicht op elkaar, hebben we overleg gehad met de gemeente. Hierin is het volgende afgesproken:

 • Douches zijn gesloten en worden niet gebruikt.
 • Kleedkamers worden niet gebruikt om zich om te kleden.
 • Men komt in sportkleding naar de sporthal met de zaalschoenen in een tas.
 • Men mag de buitenschoenen in de kleedkamer wisselen voor de zaalschoenen.
 • Maximaal 4 personen tegelijk in de kleedkamers, en 1,5 mtr. afstand.
 • Jassen, trainingspakken, etc. in een (sport)tas mee de zaal in.
 • De deuren van de kleedkamers blijven aan beide zijde open. (gang en zaal)
 • Men mag gebruik maken van de doorlooproute door de kleedkamer naar de toiletten.

Houd u zich hier s.v.p. aan dan kunnen we gebruik blijven maken van de kleedkamers om de schoenen te wisselen, en als doorloop naar de toiletten.

Met sportieve groet,

Racket & Health Centre Appelscha

carona sporthal

 

Beste gebruikers van de sporthal,
 
Hierbij nog wat aanvullende punten/maatregelen m.b.t. het gebruik van het horeca gedeelte tijdens de corona maatregelen en protocollen.
 
- tribune is gesloten voor iedereen.
- horeca is gesloten 
- douchen wel mogelijk 
 
- De kantine wordt wel eens gebruikt voor besprekingen, vergaderingen, team of T.C.  overleg etc.
Dit kan vanaf heden alleen nog maar via reservering. 
Minimaal 24 uur van te voren aanvragen via mail adres van de sporthal. 
Namen, telefoonnummers, en woonplaats van de deelnemers dienen hierbij ingevuld te worden.
Wanneer akkoord ontvangt je een bevestiging
Wanneer akkoord ontvangt je een bevestiging.
 
met vriendelijke groet,
Racket & Health Centre Appelscha

 

 

Nieuwe leden flyer

We zijn vooral op zoek naar jeugd, dames, en badmintonners voor de donderdagmorgen.

 

Welkom bij de club

Als bestuur van de afdeling badminton van de omnivereniging AFC in Appelscha willen we alle lezers van harte welkom heten op onze internetpagina.

Badminton is een sport voor iedereen die sportief is. Het is een snelle, flitsende sport, een sport waarbij gezweet kan worden, een gezonde sport, een sociale en gemengde sport die op elk niveau gespeeld kan worden.

We hopen dat de informatie die je zoekt hier kunt vinden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden. Deze zijn te vinden onder kopje "Bestuur" in de linkerkolom op deze pagina.
Uiteraard kan er natuurlijk altijd een kijkje genomen worden in het "Racket & Health Center" tijdens onze speeltijden om zo een eerste indruk op te doen van onze vereniging.

Het bestuur

 

Visie

Onze vereniging

Onze badmintonvereniging is een onderdeel van de OMNI sportvereniging AFC uit Appelscha.
Deze bestaat naast badminton uit: gymnastiek, volleybal en voetbal.
De badminton sporttak is in 1980 opgericht.
Bij onze vereniging is iedereen welkom vanaf 7 jaar jong tot al op zekere leeftijd (80
jaren oud).
Voel je opgenomen in het warme bad van onze badminton(sport) vereniging.
Gastvrijheid staat voorop en we oordelen niet op basis van speelniveau.
Deze verschillen zijn aanwezig, van de betere wedstrijdspelers tot de beginnende
recreant.
De vereniging heeft wekelijks 2 dagdelen om de sport te kunnen beoefenen,
dinsdagavond en de donderdagmorgen.

Doel

Ons doel is om alle leden op zijn of haar speelniveau te begeleiden en daarop te trainen.
De trainingen worden aangeboden op basis van ervaring, gevorderd of soms nog een
beginner. Uitgangspunt is: plezierig sportend leren!
Tevens worden er gedurende het seizoen diverse sportactiviteiten aangeboden op basis
van vrijblijvende deelname.

Trainingen

De trainingen worden bij alle groepen (van jongste jeugd tot volwassenen) verzorgd door
trainers die door de vereniging zijn aangesteld.
Naast de trainers zijn er oudere jeugdspelers actief om de trainers te ondersteunen. Voor
de nieuwe leden staat er een trainer klaar om de kneepjes van het spel uit te leggen.
De trainers staan open voor suggesties van de leden en proberen deze waar mogelijk in
de trainingen in te passen.

Communicatie

Binnen onze vereniging werken we met een nieuwsbrief met het wel en wee van de
vereniging welke 1x per maand via de mail wordt verstuurd.
Tevens maken wij gebruik van een website waar alle up to date informatie te vinden is.
Er is een open communicatie tussen de leden onderling maar ook met de bestuurders die
wekelijks aanspreekbaar zijn in de sporthal.

Sociale activiteiten

Het seizoen wordt steevast afgesloten met een voor iedereen toegankelijke activiteit
(jong en oud).
Toernooien in de buurt worden via de digitale weg en op verenigingsmomenten bekend
gemaakt.Leden kunnen zich hiervoor inschrijven. Voor de activiteiten die georganiseerd worden zijn vrijwilligers nodig.
Dit doen we met elkaar en dat lukt al jaren zonder problemen. Er is een jeugdcommissie welke de uitjes en sportactiviteiten voor de jeugd organiseert.