De sportvereniging van Appelscha

1e Nieuwsbrief seizoen 2020-2021

Start van het Badminton seizoen 2020/2021

Beste badmintonner, ouders en belangstellenden, We gaan komende week weer van start met het nieuwe sport seizoen.

opslag

 

Het is al een hele tijd geleden dat we samen op de sportvloer hebben gestaan! Halverwege maart 2020 werd ons door de overheid verboden om nog samen te sporten, er kwam abrupt een einde aan het seizoen 2019/20. We hebben nog overwogen om in juli weer op te starten, maar om diverse redenen daar toch maar van afgezien (mooi weer, allerlei protocollen en de beschikbaarheid van de sporthal). Helaas is het Covid virus nog steeds niet verslagen of verdwenen dus daar zullen we toch rekening mee moeten houden.

Dit betekent dat de onderstaande maatregelen gelden:

- thuis omkleden en alleen in de kleedkamer je sportschoen aan/uit doen

- ook thuis douchen na afloop van de trainingen

- de horeca in de sporthal is nog gesloten

- mocht je verkoudheidverschijnselen vertonen of je niet lekker voelen, blijf @ home, zo vorm je voor de andere aanwezigen geen besmettingsbron

- de 1 ½ meter maatregel is niet van toepassing op de sportvloer maar daarbuiten wel!

Ook is het ons aanbevolen een presentielijst bij te houden wie op de dinsdagen en donderdagen aanwezig is in de sporthal. Deze zal ter plekke liggen om daarop je aanwezigheid even af te vinken. Wij zullen op deze manier opstarten, en hopen dat allerlei beperkingen zo spoedig mogelijk zullen worden opgeheven! Ondanks al deze perikelen hopen we dat jullie weer zin hebben in de shuttle ook al zal het mooie weer misschien nog wel een extra drempel zijn. Bedenk dan er komen nog meer mooie dagen. De trainingen zullen ook weer opgestart worden, want ook de verschillende competities gaan weer beginnen. Voor de jeugd zijn de programma’s al bekend gemaakt en deze zullen zo snel als mogelijk uitgereikt worden. In een aantal teams gaan we samenwerken met jeugdspelers uit Dwingeloo. We verwachten dat hieruit een win – win situatie ontstaat.Betere teamindeling qua leeftijdsopbouw en spelniveau. Willem en Roel hebben deze samengestelde teams zo goed mogelijk ingedeeld al blijven deze natuurlijk altijd betwistbaar.

Start met beleid want een blessure is zo opgelopen. We hebben allemaal een hele tijd niet op de sportvloer gestaan. Ook al heb je tijdens de lange zomerstop een andere sport opgepakt dat wil beslist niet zeggen dat je geen blessure op kunt lopen! Denk aan jezelf, het zou erg jammer zijn dat je na een paar keer badminton weer langdurig aan de kant komt te staan.

Ons seizoen start op dinsdagavond 18 en op donderdagmorgen 20 augustus.

Hieronder staan de tijden:

-  Jeugd op de dinsdagavond 18.30 – 20.00 uur

-  Volwassenen op de dinsdagavond 20.00 – 22.00 uur

-  Volwassenen op de donderdagmorgen 9.30 – 10.30 uur

Wij wensen jullie allemaal een mooi, blessurevrij en sportief seizoen! Mocht je een vriend(in), familielid, buur of partner hebt, laat deze eens kennis maken met onze sport, dus neem hem/haar mee!

Bestuur AFC badminton

 

Ons oud lid Janet Wagt heeft samen met haar Joop dochter Julia op 18 juli 2020 gekregen. Joop en Janet de Jong van harte gefeliciteerd! Hieronder even hun geboortekaart.

Geboortekaartje Janet

4e nieuwsbrief

AFC badminton in Corona tijd Beste AFC badmintonners en ouders.

Half maart werden we verrast met het besluit van de overheid dat alle samenkomsten werden verboden. Dit gold ook voor sportverenigingen. Onze wekelijkse activiteiten werden plots stopgezet. Trainingen, competities en toernooien werden stilgelegd. Verschillende teams zaten nog volop in hun competitie en er was zelfs een team wat op koers lag voor het kampioenschap. Helaas, hierom kan niet meer gespeeld worden, onze gezondheid staat in alles voorop en we volgens hierbij natuurlijk de ontwikkelingen. Als bestuur hadden we nog allerlei zaken onderhanden. Bij vele is persoonlijk contact in het overleg hierover zeer wenselijk. Activiteiten die voor het lopende seizoen nog ingepland stonden zoals het badminton overdag toernooi, de onderlinge clubcompetitie in mei en de jaarlijkse seizoenafsluiting. Ook vele sportzaken die al weer spelen met het oog op het volgende seizoen. Te denken valt hierbij aan de samenstelling van de (jeugd)competitie teams, de aanmelding van deze teams in de verschillende competities en hoe plannen we dit allemaal in. Voor al deze aanmeldingen gelden deadlines en daar moeten we als club rekening mee houden. Met ons badmintonbestuur hebben we al digitaal vergaderd om allerlei zaken helder te krijgen en zo goed mogelijk te laten verlopen. Menselijk contact is in al deze bovenstaande zaken een stuk gemakkelijker als je elkaar wekelijks ziet in de sporthal. Ook hebben we moeten inschatten hoe ons plotseling stopgezette seizoen financieel af zal lopen. Ook al stoppen we plotseling, verschillende zaken moeten nog wel worden betaald of zijn al weer facturen te betalen die een voorschot zijn op het komende seizoen. We beseffen echter wel dat we jullie niet meer de volledige contributie in rekening kunnen brengen omdat er niet meer gesport kan worden. Voor het komende kwartaal gaan we daarom berekenen wat we jullie in rekening moeten gaan brengen en om al vast een indicatie te geven denken we hierbij aan ongeveer € 10, - als contributie voor het 2 e kwartaal van 2020. Jullie krijgen hiervan tijdig bericht. Mocht je over alle bovenstaande informatie vragen hebben dan horen we dit graag. Dit kan via een mailtje naar onze club, of telefonisch via een bestuurslid.

Met vriendelijke groet, Bestuur AFC badminton Appelscha, Gerda, Siepie, Jan, Teun en Roel

5e nieuwsbrief. (mei 2020)

Beste badmintonners en ouders,


Het zijn nog steeds vreemde tijden nu we nog altijd te maken hebben met beperkingen
vanwege het Corona virus.
In maart hebben we voor het laatst elkaar ontmoet en samen kunnen sporten. Dat is voor
ons gevoel al een hele tijd geleden....
Er zijn enige lichtpuntjes, voor de jeugd zijn er weer enige mogelijkheden, en die grijpen we
met beide handen aan. Voor deze groep gaan we weer van start met
(buiten) sportactiviteiten, al hebben we daar ook met heel veel regels te maken.
Voor de volwassenen is er nog steeds niets te bieden op sportgebied, alles is nog door de
overheid verboden, dus hiervoor nog (even) een pas op de plaats.
Als bestuurders hebben we regelmatig (digitaal) contact want er zijn diverse lopende zaken
die spelen en ons bezighouden.
Het huidige seizoen moet nog worden afgerond maar ook voor het komende moeten al weer
veel zaken geregeld worden. Denk hierbij onder andere aan inschrijving voor de competitie
van 2020/21.
Een heet hangijzer was en is nog steeds hoe ronden we alles financieel zo goed mogelijk af.
Verschillende van jullie zullen misschien denken; een kwartaal niet sporten is toch ook een
kwartaal niet betalen. Helaas is dit niet het geval en hieronder zullen we dit zo goed mogelijk
proberen uit te leggen.
Toen we in maart niet meer mochten sporten bleek dat we nog wel een tijd de huur van de
sporthal door moesten betalen. Dit heeft te maken met het contract wat je aangaat met de
verhuurder voor een heel seizoen. In dit contract zitten verschillende opzegtermijnen.
Dus stoppen met sporten betekend niet gelijk niet meer betalen, helaas.
We hebben geprobeerd via onze gemeente dit financiële probleem op te lossen, omdat ons
van hogerhand de toegang naar de sporthal is ontzegt, maar onze gemeente wil hier niets
van weten. Ook de beheerder hield ons aan dit contract en dat betekend dus dat we volgens
het lopende contract gewoon moeten betalen.
Er zijn regelingen van de overheid die lopen en er nog aan zitten te komen, mochten we
kans zien om daar van te profiteren dan zullen we dat zeker niet laten.
Ook hebben we afgelopen winter besloten alle leden aan te melden bij Badminton
Nederland, en hiervoor is ook een factuur ontvangen die nog betaald moet worden.
Samenvattend hebben we toch moeten besluiten een normale contributie inning in de maand
mei te houden.
We onderkennen dat sommigen van jullie hier problemen mee kunnen hebben.
Als club zijn we geen organisatie die voor financieel gewin gaat, we proberen de kosten zo
laag mogelijk te houden, maar toch zullen we de door ons gemaakt kosten met elkaar
moeten betalen.
Wij hopen dat we onze argumenten voor een normale contributieronde zo goed mogelijk in
deze nieuwsbrief te hebben uitgelegd.
Mocht je toch vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons te contacten.
Onze bestuurders staan op de website.
Tenslotte blijven wij hopen jullie gezond en wel weer zo spoedig mogelijk te ontmoeten en tot
die tijd, blijf gezond en zorg voor elkaar.


Vriendelijke sportgroet,


Bestuur AFC badminton
Gerda Das
Siepie de Boer
Jan Rispens
Teun Hoving
Roel van der Velde