De sportvereniging van Appelscha
Siepie
Siepe: Bedankt!!!!
 
Beste badmintonners en belangstellenden,
 

Hierbij nog even puntsgewijs een kort verslag van de op donderdagavond 

29 september gehouden jaarvergadering in Dorpskamer “de Den” te Appelscha!

We waren aangenaam verrast door jullie grote opkomst, bedankt voor het meedenken en het samen zoeken naar oplossingen.

Tijdens de jaarvergadering zijn de onderstaande zaken geregeld:

 • We stoppen met de jeugdafdeling, het aantal jeugdleden liep al jarenlang terug en we krijgen het niet meer op peil.
 • De speeltijden van de dinsdagavond worden 19.30 – 22.00 uur, dit ook met het oog op de competitiewedstrijden.
 • Er is afscheid genomen van Siepie de Boer als onze voorzitter. 
  Jan Rispens schuift door en volgt haar op als onze nieuwe voorzitter. 
  Chris Das neemt de opengevallen plaats in het bestuur over zodat we weer compleet zijn.
 • Onze trainer Piet stopt per omgaande bij onze club, afgelopen dinsdagavond nam hij persoonlijk afscheid. Onder voorwaarden was hij bereid om nog een aantal trainingen te verzorgen, het gaat ons niet lukken om hieraan te voldoen.
  Er circuleren nu een aantal namen, we hopen binnenkort met een oplossing te komen.
 • Er is besloten om ons lidmaatschap van Badminton Nederland te beëindigen. Er spelen geen teams meer in de bondscompetitie en verder zien we geen toegevoegde waarde van deze bond.  
 • Aan de hand van stellingen is gezocht naar manieren om leden te werven. Deze zullen door het bestuur nader uitgewerkt worden en dan komen we hierop terug.  
 • Er is een nieuwe commissie samengesteld voor de eindeseizoen afsluiting.  

Vriendelijke groet,

Bestuur AFC badminton