De sportvereniging van Appelscha

Jaarvergadering

Categorie
Badminton
Datum
28 september 2023 20:00 - 22:00

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 29 september 2022
 4. Jaarverslag AFC badminton 2022/23
 5. Financieel verslag boekjaar 2022/23
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling begroting 2023/24 en contributies
 8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar Gerda Das

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 1. Informatie vanuit onze omni sportvereniging AFC-Stânfries
 2. Training en Invulling van de dinsdagavond
 3. Badminton overdag
 4. Ledenwerving
 5. WVTTK/rondvraag/sluiting

We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

Jullie badminton bestuur

 
 

Alle datums

 • 28 september 2023 20:00 - 22:00