De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Algemene Ledenvergadering Badminton

Categorie
Badminton
Datum
4 oktober 2018 20:00 - 22:00
Locatie
Holten Klinte, Bosberg 1, Appelscha

AFC badmintonners,

Hierbij nodigen we de (jeugd) leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de ledenvergadering op donderdagavond 4 oktober 2018 in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha.

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Notulen 4 oktober 2017

 4. Jaarverslag AFC badminton 2017/18

 5. Financieel jaarverslag 2017/18

 6. Verslag kascommissie

 7. Voorstel contributie differentiatie en vaststelling begroting 2018/19

 8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Jan Rispens,

  aftredend en niet herkiesbaar Stefan van Tilburg, voorstel kandidaat bestuurder Teun Hoving.

  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 9. Informatie vanuit de omni vereniging: Voorstel wijziging statuten van onze sportvereniging en informatie over de privacy

 10. Badminton overdag: resultaat ledenwerving en optie tot samenwerking?

 11. Ledenwerving (jeugd, volwassenen en badminton overdag)

 12. Training en indeling teams van de verschillende competities

 13. Jeugdcommissie

 14. WVTTK/rondvraag/sluiting

  We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

  Het badminton bestuur

 

 
 

Alle datums

 • 4 oktober 2018 20:00 - 22:00