De sportvereniging van Appelscha

AFC Appelscha

S.V.A.F.C. Stanfries heeft € 1.199,51 euro ontvangen van de Rabo Clubsupport actie. 
Iedereen bedankt voor de deelname!