De sportvereniging van Appelscha

AFC Appelscha

Beste sporters,


In 2024 gaan er bestuurlijk gezien, dingen veranderen voor:

- badminton

- gymnastiek

- voetbal

- volleybal

Vele jaren heeft de omni-sportvereniging een rol vervuld voor de bovenstaande sport afdelingen,
denkend aan: innen contributies, verzekeringen afsluiten, gezamenlijk gesprek richting gemeente en
fungeerde het bestuur als een denktank en sparring partner in zaken waar tegen aan werd gelopen.

Maar de vraag anno 2024 is of de omni-vereniging nog steeds in deze behoefte voorziet?
Na alle voors en tegens op een rij te hebben gezet is gezamenlijk besloten om de omni-vereniging
niet langer actief te laten zijn.

De verschillende afdelingen gaan hierna op eigen kracht verder.

Wanneer de omni-vereniging daadwerkelijk opgeheven gaat worden is nog niet bekend, dit is afhankelijk
van de nog te nemen stappen. Hiervoor worden plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat de zaken aan
de diverse afdelingen goed worden overgedragen.

De leden zullen door de diverse afdelingen nader geïnformeerd worden over het vervolg.

Hoofdbestuur AFC - Stânfries