De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

ALV AFC Volleybal 20:00 uur Hoolte Klinte

0
Categorie
Volleybal
Datum
28 september 2022 08:22

Onderstaande de agenda voor de ledenvergadering

Specifiek willen we de aandacht vragen voor de openstaande taken binnen de vereniging.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER OM 19:30 UUR IN DE HOOLTEN KLINTE BOSBERG 1, APPELSCHA

DE AGENDA:

1. Opening

2. Mededelingen / ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 3 november 2021 (bijlage)

4. Presentatie Jaarverslag 2021-2022

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Begroting 2022-2023

8. Vaststellen contributie

9. Beachvolleybalveld

10. Werving voor de verschillende openstaande vacatures/taken: - nieuwe bestuursleden: secretaris en voorzitter - leden sponsorcommissie - registratie van de leden - bijhouden van de website en Facebook

11. Rondvraag

12. Sluiting De stukken liggen ter inzage op de vergadering.

Tot ziens op de ledenvergadering! Met een hartelijke groet, Het bestuur

 
 

Alle datums

  • 28 september 2022 08:22