De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Bestuur

bestuur

 

Functie                          Telefoonnummer

Voorzitter                        
Nynke van Zanden          0516 43 38 80

Secretaris
Magda Schreuder            0516 43 13 80

Penningmeester en wedstrijdsecretariaat
Kees Bastiaansen           0516 43 38 80

Ledenadministratie
Annie Mesken                 0516 43 18 34

Technische commissie, contact Nevobo, websitebeheer
Roy Kreuger                   0516 85 87 27
Aniek de Boer

Mini commissie
Marlien Klijnstra             0516 58 87

Sponsor commissie+ contact extern
Rikus Linker