De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

AFC Appelscha

Contributie 2020 en Corona

 
Beste AFC sporters en ouders,
 
Vanwege het Corona virus hebben we nog altijd te maken met beperkingen bij de uitoefening van onze sporten.
In maart hebben we elkaar voor het laatst ontmoet en samen kunnen sporten.
Dat is voor ons gevoel al een hele tijd geleden....
Er zijn enige lichtpuntjes, voor sommige jeugdleden zijn er weer enige mogelijkheden, en die grijpen verschillende afdelingen met beide handen aan.
Met deze groep zijn we weer van start gegaan met (buiten)sportactiviteiten, al hebben we daar ook met veel regels te maken.
Voor de volwassenen is er nog steeds niet veel te bieden op sportgebied, er zijn ons nog erg veel beperkingen opgelegd door de overheid, dus hiervoor nog een pas op de plaats.
 
Als bestuurders hebben we regelmatig (digitaal)contact want er zijn altijd zaken die ons bezighouden.
Het huidige seizoen moet nog worden afgerond maar ook voor het komende moeten al weer veel zaken geregeld worden. Denk hierbij onder andere aan inschrijving voor de competitie van 2020/21.
Een heet hangijzer was en is nog steeds hoe ronden we alles financieel zo goed mogelijk af.
Verschillende van jullie zullen misschien denken; een kwartaal niet sporten is toch ook een kwartaal niet betalen. Helaas is dit niet het geval en hieronder zullen we dit zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Toen we in maart niet meer mochten sporten bleek dat er verschillende zaalsportafdelingen  wel een tijd de huur van de accommodatie nog door moesten betalen.
Dit heeft te maken met het contract wat je aangaat met de verhuurder voor een heel seizoen. In dit contract zitten verschillende opzegtermijnen.
Ook zijn er enige trainers in dienst die doorbetaald moeten worden of komen er geen inkomsten meer uit een sportkantine terwijl deze wel begroot stonden.
Dus stoppen met sporten betekend niet gelijk niet meer betalen, helaas.
We hebben diverse malen geprobeerd via onze gemeente dit financiële probleem op te lossen, omdat ons van hogerhand de toegang is ontzegt, maar onze gemeente wil hier niets van weten. Dat betekend dus dat we volgens het lopende contract gewoon moeten betalen.
Er zijn regelingen van de overheid die nog lopen, mochten we kans zien om daar van te profiteren dan zullen we dat zeker niet laten.
Samenvattend hebben we toch moeten besluiten een normale contributie inning in de maand mei te houden.
We onderkennen dat sommigen van jullie hier problemen mee kunnen hebben.
Als club zijn we geen organisatie die voor financieel gewin gaat, we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.
Toch zullen we de door ons gemaakte kosten met elkaar moeten betalen.
 
Wij hopen dat we onze argumenten voor een normale contributieronde zo goed mogelijk in dit schrijven hebben uitgelegd.
Mocht je toch vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om je sportafdeling te benaderen. De bestuurders staan op de website.
Tenslotte blijven wij hopen jullie gezond en wel weer zo spoedig mogelijk te ontmoeten en tot die tijd, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
 
Vriendelijke sportgroet,
 
Hoofdbestuur AFC