De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Nieuwe maatregelen per 6 november

Afgelopen week is er persconferentie geweest met aanscherpende maatregelen die ook voor de volleybal trainingen en wedstrijden van toepassing zijn.
Vanaf 6 november is het verplicht om een Coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen bij het deelnemen aan de training, wedstrijd of het kijken naar een wedstrijd op de tribune.
 
Deze verplichting geldt voor alle leden vanaf 18 jaar, de jeugd onder de 18 jaar hoeft geen CTB te tonen bij binnenkomst.
* bekijk de website van NOC NSF voor meer uitzonderingen.
 
We begrijpen dat de verscherping van maatregelen nodig is om het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames terug te dringen. Echter zijn wij teleurgesteld dat wij hierin worden geraakt als vereniging.
 
Tegelijkertijd hebben wij geen andere keus dan meewerken aan deze maatregel om hoge dwangsommen te voorkomen. Wij zijn nog in gesprek met gemeente en de omni vereniging hoe we dit beter kunnen uitwerken.