De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Chocolade truffelactie - AFC volleybal

De komende weken houden we als vereniging de truffelactie. Hier alvast wat informatie daarover.


Wat is de reden?
Zoals op de ledenbijeenkomst in juni besproken willen we dit jaar een actie opstarten om aanschaf van extra
materialen of activiteiten mogelijk te maken.


Wat is het idee?
Het idee is om zakjes met truffels te verkopen. Dat kan aan familieleden, collega’s, buren en bekenden. Het is niet
de bedoeling dat we langs de deuren gaan. Daarvoor hebben we geen vergunning.


Wat is het plan?
Binnenkort komt Rikus Linker langs op de training. Hij neemt voor elk team een lijst mee met daarop de namen
van de teamleden. Ieder lid kan daarop aangeven hoeveel zakjes hij of zij denkt te gaan verkopen. De prijzen zijn
als volgt:
1 zakje voor 2 euro
2 zakjes voor 4 euro
en 3 zakjes voor 5 euro


Nadat we alle lijsten terug hebben en helder is hoeveel zakjes we nodig hebben, worden de truffels besteld en de
zakjes gevuld. Een daarop volgende training worden de truffels uitgeleverd aan de teams. Iedereen kan daarna
zijn of haar truffels verkopen en het geld innen. Het geld van de verkochte zakjes kan ingeleverd worden bij Rikus
Linker of bij iemand anders van het bestuur.


Het wordt een korte en krachtige actie, zodat iedereen met Pasen van de lekkere truffels kan genieten.
We hopen dat jullie allemaal meedoe en dat we met elkaar voor een mooie opbrengst gaan.