De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Ledenvergadering AFC volleybal

Hierbij zijn alle leden, ouders van jeugdleden en trainers/coaches uitgenodigd voor de ledenvergadering van AFC Volleybal, die op woensdag 18 oktober 2017 in Café Le Coq te Appelscha zal worden gehouden. Aanvang: 20:00 uur

DE AGENDA:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 12 oktober 2016
3. Jaarverslag
4. Financieel jaarverslag 2016 / 2017
PAUZE
5. Begroting 2017 / 2018
6. Overige informatie uit het bestuur
7. Rondvraag
8. Sluiting