De sportvereniging van Appelscha

Algemene ledenvergadering

 

AFC badmintonners,

Hierbij nodigen we onze leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de ledenvergadering

op donderdagavond 30 september in de Dorpskamer De Den,

Riemsoord 42A te Appelscha.

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 3 oktober 2019
 4. Jaarverslag AFC badminton 2019/20 en 2020/21
 5. Financieel verslag boekjaar 2019/20 en 2020/21
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling contributies en begroting 2021/22
 8. Bestuur mutatie: aftredend en herkiesbaar: Gerda Das, Teun Hoving en

Jan Rispens. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 1. Informatie vanuit onze omni sportvereniging
 2. Corona, ledenverloop en ledenwerving
 3. Badminton overdag
 4. Jeugdcommissie
 5. Uitslag zonnebloemenwedstrijd
 6. WVTTK/rondvraag/sluiting

We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

Jullie badminton bestuur