De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

5e nieuwsbrief. (mei 2020)

Beste badmintonners en ouders,


Het zijn nog steeds vreemde tijden nu we nog altijd te maken hebben met beperkingen
vanwege het Corona virus.
In maart hebben we voor het laatst elkaar ontmoet en samen kunnen sporten. Dat is voor
ons gevoel al een hele tijd geleden....
Er zijn enige lichtpuntjes, voor de jeugd zijn er weer enige mogelijkheden, en die grijpen we
met beide handen aan. Voor deze groep gaan we weer van start met
(buiten) sportactiviteiten, al hebben we daar ook met heel veel regels te maken.
Voor de volwassenen is er nog steeds niets te bieden op sportgebied, alles is nog door de
overheid verboden, dus hiervoor nog (even) een pas op de plaats.
Als bestuurders hebben we regelmatig (digitaal) contact want er zijn diverse lopende zaken
die spelen en ons bezighouden.
Het huidige seizoen moet nog worden afgerond maar ook voor het komende moeten al weer
veel zaken geregeld worden. Denk hierbij onder andere aan inschrijving voor de competitie
van 2020/21.
Een heet hangijzer was en is nog steeds hoe ronden we alles financieel zo goed mogelijk af.
Verschillende van jullie zullen misschien denken; een kwartaal niet sporten is toch ook een
kwartaal niet betalen. Helaas is dit niet het geval en hieronder zullen we dit zo goed mogelijk
proberen uit te leggen.
Toen we in maart niet meer mochten sporten bleek dat we nog wel een tijd de huur van de
sporthal door moesten betalen. Dit heeft te maken met het contract wat je aangaat met de
verhuurder voor een heel seizoen. In dit contract zitten verschillende opzegtermijnen.
Dus stoppen met sporten betekend niet gelijk niet meer betalen, helaas.
We hebben geprobeerd via onze gemeente dit financiële probleem op te lossen, omdat ons
van hogerhand de toegang naar de sporthal is ontzegt, maar onze gemeente wil hier niets
van weten. Ook de beheerder hield ons aan dit contract en dat betekend dus dat we volgens
het lopende contract gewoon moeten betalen.
Er zijn regelingen van de overheid die lopen en er nog aan zitten te komen, mochten we
kans zien om daar van te profiteren dan zullen we dat zeker niet laten.
Ook hebben we afgelopen winter besloten alle leden aan te melden bij Badminton
Nederland, en hiervoor is ook een factuur ontvangen die nog betaald moet worden.
Samenvattend hebben we toch moeten besluiten een normale contributie inning in de maand
mei te houden.
We onderkennen dat sommigen van jullie hier problemen mee kunnen hebben.
Als club zijn we geen organisatie die voor financieel gewin gaat, we proberen de kosten zo
laag mogelijk te houden, maar toch zullen we de door ons gemaakt kosten met elkaar
moeten betalen.
Wij hopen dat we onze argumenten voor een normale contributieronde zo goed mogelijk in
deze nieuwsbrief te hebben uitgelegd.
Mocht je toch vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons te contacten.
Onze bestuurders staan op de website.
Tenslotte blijven wij hopen jullie gezond en wel weer zo spoedig mogelijk te ontmoeten en tot
die tijd, blijf gezond en zorg voor elkaar.


Vriendelijke sportgroet,


Bestuur AFC badminton
Gerda Das
Siepie de Boer
Jan Rispens
Teun Hoving
Roel van der Velde