De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

4e nieuwsbrief

AFC badminton in Corona tijd Beste AFC badmintonners en ouders.

Half maart werden we verrast met het besluit van de overheid dat alle samenkomsten werden verboden. Dit gold ook voor sportverenigingen. Onze wekelijkse activiteiten werden plots stopgezet. Trainingen, competities en toernooien werden stilgelegd. Verschillende teams zaten nog volop in hun competitie en er was zelfs een team wat op koers lag voor het kampioenschap. Helaas, hierom kan niet meer gespeeld worden, onze gezondheid staat in alles voorop en we volgens hierbij natuurlijk de ontwikkelingen. Als bestuur hadden we nog allerlei zaken onderhanden. Bij vele is persoonlijk contact in het overleg hierover zeer wenselijk. Activiteiten die voor het lopende seizoen nog ingepland stonden zoals het badminton overdag toernooi, de onderlinge clubcompetitie in mei en de jaarlijkse seizoenafsluiting. Ook vele sportzaken die al weer spelen met het oog op het volgende seizoen. Te denken valt hierbij aan de samenstelling van de (jeugd)competitie teams, de aanmelding van deze teams in de verschillende competities en hoe plannen we dit allemaal in. Voor al deze aanmeldingen gelden deadlines en daar moeten we als club rekening mee houden. Met ons badmintonbestuur hebben we al digitaal vergaderd om allerlei zaken helder te krijgen en zo goed mogelijk te laten verlopen. Menselijk contact is in al deze bovenstaande zaken een stuk gemakkelijker als je elkaar wekelijks ziet in de sporthal. Ook hebben we moeten inschatten hoe ons plotseling stopgezette seizoen financieel af zal lopen. Ook al stoppen we plotseling, verschillende zaken moeten nog wel worden betaald of zijn al weer facturen te betalen die een voorschot zijn op het komende seizoen. We beseffen echter wel dat we jullie niet meer de volledige contributie in rekening kunnen brengen omdat er niet meer gesport kan worden. Voor het komende kwartaal gaan we daarom berekenen wat we jullie in rekening moeten gaan brengen en om al vast een indicatie te geven denken we hierbij aan ongeveer € 10, - als contributie voor het 2 e kwartaal van 2020. Jullie krijgen hiervan tijdig bericht. Mocht je over alle bovenstaande informatie vragen hebben dan horen we dit graag. Dit kan via een mailtje naar onze club, of telefonisch via een bestuurslid.

Met vriendelijke groet, Bestuur AFC badminton Appelscha, Gerda, Siepie, Jan, Teun en Roel