De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Agenda Ledenvergadering 3 october.

AFC badmintonners,
Hierbij nodigen we de (jeugd) leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de
ledenvergadering op donderdagavond 3 oktober 2019 in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha.
Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen 4 oktober 2018
4. Jaarverslag AFC badminton 2018/19
5. Financieel verslag boekjaar 2018/19
6. Verslag kascommissie
7. Voorstel verhoging contributie en vaststelling begroting 2019/20
8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Siepie de Boer en Roel van der
    Velde. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering
    melden bij het secretariaat.
9. Informatie vanuit de omni vereniging: beleid ongewenst gedrag, digitale
    gegevensopslag en vacature(s)
10. Onze leden (nu en een toekomstbespiegeling)
11. Badminton overdag
12. Indeling van de dinsdagavond
13. Jeugdcommissie
14. Sponsoring
15. Enkelspel (club)kampioenschappen
16. WVTTK/rondvraag/sluiting


We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!
Jullie badminton bestuur.


* afmelden voor AFC badminton informatie kan door een mailtje te sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij halen je uit ons bestand.