De sportvereniging van Appelscha

Algemene Ledenvergadering

Categorie
Badminton
Datum
29 september 2022 20:00 - 22:00

algemene ledenvergadering

 

AFC badmintonners,

Hierbij nodigen we onze leden van harte uit voor de ledenvergadering op donderdagavond 29 september 2022 in Dorpskamer de Den, Riemsoord 42A te Appelscha.

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 30 september 2021
 4. Jaarverslag AFC badminton 2021/22
 5. Financieel verslag boekjaar 2021/22
 6. Verslag kascommissie
 7. Lidmaatschap Badminton Nederland
 8. Vaststelling begroting 2022/23 en contributies
 9. Bestuur mutatie: aftredend en niet herkiesbaar Siepie de Boer

en aftredend en wel herkiesbaar Roel van der Velde

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 1. Informatie vanuit onze omni sportvereniging
 2. ledenwerving
 3. Badminton overdag
 4. WVTTK/rondvraag/sluiting

We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

Jullie badminton bestuur

 
 

Alle datums

 • 29 september 2022 20:00 - 22:00