De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha
 

(Leden) Jaarvergadering AFGELAST

Categorie
Badminton
Datum
8 oktober 2020 20:00 - 22:00

Ivm de huidige zorgwekkende ontwikkelingen rond het Corona visrus heeft het bestuur besloten de jaarvergadering NIET door te laten gaan op 8 oktober.

 

AFC badmintonners,
Hierbij nodigen we de (jeugd) leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de
ledenvergadering op donderdagavond 8 oktober 2020 in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 te
Appelscha.


Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen 3 oktober 2019
4. Jaarverslag AFC badminton 2019/20
5. Financieel verslag boekjaar 2019/20
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributies en begroting 2020/21
8. Bestuur mutatie: aftredend en herkiesbaar: Gerda Das. Eventuele
    tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.
9. Informatie vanuit de omni vereniging
10. Corona en onze sportvereniging
11. Badminton overdag
12. Jeugdcommissie
13. Sponsoring
14. WVTTK/rondvraag/sluiting


We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!
Jullie badminton bestuur
Vanwege Corona restricties mogen er maximaal 25 personen deze ledenvergadering bijwonen.
Dit hebben we de laatste jaren nooit gehaald, dus mochten er meer leden komen dan vragen wij
begrip van jullie dat we dan wie het eerst komt binnengelaten zal worden.

 
 

Alle datums

  • 8 oktober 2020 20:00 - 22:00