De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

AFC Appelscha

Tweede algemene ledenvergadering OMNI-sportvereniging AFC/vv Stânfries

Donderdag 1 november 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de OMNI AFC Appelscha/vv Stânfries plaatsgevonden.
Op deze vergadering waren onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd om op het geagendeerde voorstel over de wijziging van de statuten te kunnen besluiten.

Het hoofdbestuur schrijft daarom een nieuwe Algemene Ledenvergadering uit die zal plaatsvinden op 21 november 2018.
“In verband met het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten kan het besluit nu genomen worden onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.”

Datum: woensdagavond 21 november 2018
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Holten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha

Uitgenodigd zijn: Alle leden en bestuursleden van de sportafdelingen badminton, gymnastiek, voetbal, volleybal

De agenda voor deze vergadering is:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 1 november 2018
3. Wijziging statuten SPORTVERENIGING AVVLO-FRISO COMBINATIE

Toelichting: sinds de oprichting van de OMNI vereniging AFC in 1998 zijn de statuten niet meer aangepast. We hebben als hoofdbestuur gemeend dit te moeten doen omdat:
- De bestuursstructuur aangepast diende te worden, omdat het al jaren niet mogelijk is gebleken voldoende bestuursleden te vinden.
- De statuten na 20 jaar aan een actualisatie toe waren.

We volgen de procedure zoals in de statuten vastgelegd, dat wil zeggen:
- Dat we met deze mail alle leden oproepen voor een tweede ledenvergadering waar de statutenwijziging op de agenda staat;
- Dat de concept statuten bij deze mail zijn gevoegd, en ook ter inzage liggen van 6 november tot en met 21 november bij:
Roel van der Velde: Terwisscha 13
Tineke Schepers: Industrieweg 7
Koos Marissen: P.J. Troelstrastraat 7
Nynke van Zanden: Industrieweg 8

4. Rondvraag
5. Sluiting

De notulen van de ALV van 1 november 2018 liggen ter inzage op de vergadering.

Met een hartelijke groet,
Hoofdbestuur AFC Appelscha/vv Stânfries
Roel van der Velde, Koos Marissen, Tineke Schepers en Nynke van Zanden

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De afdelingen badminton, gymnastiek, voetbal en volleybal, vormen tezamen de OMNI-vereniging AFC Appelscha/vv Stânfries.
Wij fungeren als één gezamenlijke vereniging, zodat we de krachten kunnen bundelen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en wetgeving waar we aan moeten voldoen.
Dit doen we in het hoofdbestuur, waarin vanuit elke afdeling een bestuurslid zitting heeft.