De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Kort verslag van de jaarvergadering

We konden een mooi aantal leden verwelkomen op de jaarvergadering van 4 oktober 2017 in de Holten Klinte. Hieronder de belangrijkste zaken die aan bod gekomen zijn en waar beslissingen voor ons allemaal over genomen zijn:

  • het seizoen 2016/17 is met een tekort afgesloten waardoor we genoodzaakt zijn de contributie te verhogen. Het voorstel was om deze per 1 januari 2018 voor ieder lid met € 5, - per kwartaal te verhogen. Dit gaf een mooie discussie waarbij over en weer de standpunten werden uitgewisseld. Maar uiteindelijk is besloten deze verhoging door te laten gaan.
  • Jeroen Schreuder en Willem van den Berg waren aftredend. Beide werden toegesproken en bedankt met een attentie voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.
  • Stefan van Tilburg werd voorgedragen als onze nieuwe voorzitter van AFC badminton en dat werd bekrachtigd met applaus en overhandiging van de voorzittershamer!
  • Ook Gerda Das was aftredend maar wilde nog een periode doorgaan met de ledenadministratie, daar zijn we ook erg content mee!
    Hierdoor is het bestuur weer voltallig en zijn alle functies bezet
  • Badminton overdag: wij zien dat de groep ieder seizoen kleiner worden zodat er actie geboden is! Gaan we er mee door of besluiten we er mee te gaan stoppen? Na een uitvoerige discussie is besloten om per 1 januari 2018 terug te gaan naar 1 uur sporten tot einde seizoen. Daarna moet er een levensvatbare groep over zijn anders is dit het laatste badminton seizoen op de donderdagochtend.